Един хитон е ... Какво е хитон?
хит'он (Изход 28: 4, 39, 40, Изход 29: 5, 8, 10: 5, Левит 16: 4, Римляни 30:18, Песен 5: 3, Йоан 19:23) - дрехи под формата на дълга риза (древна туника), но не най-ниското облекло (< Изход 28: 42, Левит 16: 4), носена от мъже и жени. Струнен хитон - означава тъкан с орнаменти - ивици, квадратчета, с определена "тренировка", която не е права, не гладка. Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.