Биографична речник

Чижов Дмитрий Semenovich

Чижов Дмитрий Semenovich - това ... Какво Чижов Дмитрий Semenovich?
Чизхов (Димитър Семенович, 1785 - 1853) - математик; началното образование в Твер семинария, където през 1803 той влязъл в Санкт Петербург педагогически институт. През 1808 г. той е изпратен в чужбина за подобрение. През 1812 г. той е назначен за доцент по математика в педагогически институт и Института Корпуса на транспорта. През 1816 г. той е провъзгласен за обикновени преподаватели на чиста и приложна математика; от 1816 до 1818 години. преподава математика в публични курсове в Педагогическия институт; през 1826 г. е избран за кореспондентите на Имперската руска академия. През 1838 г. г-н. Е одобрен в ранг на обикновен професор по математика в университета в Санкт Петербург. Печат: "Бележки по прилагането на механика започнаха да изчислителни машини най-често срещаната действие" (Санкт Петербург, 1823 г.).

Биографски речник. 2000.