Биографична речник

Чижов Петър

Чижов Петър е ... Какво е Чижов Петър?
Чижов (Петър) - публикувана (превод от френски, Санкт Петербург, 1786.): "Снимка действия на мъжете, помисли си без часа "(превод от френски, Санкт Петербург, 1786).

Биографски речник. 2000.