Клои е ... Какво е Хлое?
Hl'oya (тревни издънки) (1 Кор 1 :. 11) - по името - жена, очевидно, жител на Коринт, до къщата, където нагоре. Павел имаше връзка.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.