Chmykhova - това ... Какво Chmykhova?
Chmykhova - древен руски благородно семейство, датиращи от края на века и XVII записано в част I на генеалогична книгата на провинция Харков. Друг вид Chmyhovs е от късен произход.

Биографски речник. 2000.