Hodneva - това ... Какво Hodneva?
Hodneva - благородно семейство, записана в VI чистокръвни книги провинции на Твер, Москва, Новгород и Рязан на, и датира от първата половина на XVII век. Гербът от род X е включен в шестата част на Ермитажа. Има още няколко рода от H., от по-късен произход. B. R-ин.

Биографски речник. 2000.