Биографична речник

Chokhov Андрю (Чехов)

Chokhov Андрю (Чехов) - това е ... Какво е Chokhov Андрю (Чехов)?
Чохов или Чехов (Андрей) - оръдия, който е живял по времето на Теодор Йоаннович; хвърли три пушки, които сега се съхраняват в Кремъл "Цар Cannon" (см.), с тегло 2400 кг, подадени в 1586 година "Троил", с тегло 480 кг, подадени през 1590, "Amide" тежащи 370 дупки, хвърлени и през 1590 г .; последните две се наричат ​​"pentzalis".

Биографски речник. 2000.