Биографична речник

Чонкадзе Даниил

Чонкадзе Даниел е ... Какво е Чонкадзе Даниел?
Чонкадзе (Даниел, 1830 - 1860) е георгиева писателка. Бил е образован в теологическата семинария в Тифлис, където по-късно става учител по остетски език. Той събира и записва осетинските поговорки, съгласно изобретението, измислени от академик Шагрен за осетинската азбука. Осетейските текстове, събрани от Чонкадзе заедно с Б. Цораев, бяха публикувани от академик А. Шифнер (Санкт Петербург, 1868). Чонкадзе спечели известност като разказ, написан на грузински език: "Крепостта Сурам", се появи в списание "Цискари" (Заря) за годините 1859 - 1860 г. Това е първият реалистичен грузински роман против робството. Чонкадзе описва в болезнени страдания страданията на селяните от безграничния произвол на наемодателите. Външно описание на романа се основава на известния скитане парцела, върху която да се издигне безопасно завършване на строителството е да бъде погребан под него нещо живо. Вж. Статията на Khakhanov в Руская Мил (1902, август). А. Хаханов.

Биографски речник. 2000.