Биографична речник

Шопен, Жан-Мари (Шопен)

Шопен, Жан-Мари (Шопен) - това е ... Какво е Жан-Мари Шопен (Шопен)?
Шопен (Jean-Marie, Шопен, роден през 1795 г.) - е бил личен секретар на принц Kurakin, руският посланик във френския съд; е ангажиран в литературата и историята на славянските народи, главно руски. Публикувана: "De l'Etat де ла Russie ОУ Наблюдения сюр SES moeurs, сюр син влияние е правилната политика ..." (Париж, 1822); "Les Обороти де peuples дю Нор" (Париж, 1840); "Les провинции Danubiennes" (Париж 1856) ;. "Choix де Nouvelles russes" (1853) и др

биографични речник. 2000.