Хоразин е ... Какво е Chorazin?
Horaz'in (Матей 11: 21; Лука 10: 13 ..) - град в Галилея, на север от Капернаум ( евентуално е налице. руините на Кеърз). Очевидно градът е убит при земетресение на 400 грама. Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.