Horry - това ... Какво Horr?
Horr'ei (пещера) (Битие 14: .. 6; Битие 36: . 21, 29, 30; Второзаконие 2: 12, 22) - най-древните обитатели на Сиирската поляна ( виж Сиир, а), което кара едомците, но, както изглежда, не изцяло, за родителите си. споменати сред жителите на земята Сеир (Битие 36 :. 30).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.