Биографична речник

Christiani Григори

Christiani Григорий - това ... Какво Christiani Григорий?
Christiani (Григорий) - генерал-майор, военен писател; е роден през 1863 г .; той получава образованието си в сградата на брошурите и в Академията на Николаев в Генералния щаб. В защита на тезата: "Разширено театър на военните операции на Австро-Унгария", е назначен за професор в Генералния щаб академия за Министерството на военната статистика. Други произведения на Х. "Galputskaya Австро-Унгария" (Санкт Петербург, 1899 г.); "Най-добър театър на Австро-Унгария" (Санкт Петербург, 1902 г.), "Военен преглед на източните региони на Германия" (Санкт Петербург, 1905 г.), "Военен преглед северозападна Индия "(Санкт Петербург, 1906).

Биографски речник. 2000.