Християните са ... Какво е християнин?
Christiani - две благороден вид , Първо, записана в III част от генеалогия книгата на провинция Москва, идва от християнската X, който влезе в експлоатация в сиропиталище в Москва през 1780. Неговият син, Василий (1799-1857) е главен инспектор на Министерството на военни доклади и в превод от френски, в сътрудничество с Криков и Болотов, Франк работи: "Цялостен курс по чиста математика" (Санкт Петербург, 1827 и 1840 г.). За Християн Христианович - вижте по-долу. Гербът е включен в X частта на Ермитажа. Друг вид X записано в част II на родословие книгата на провинция Курск, а произтича от генерал-майор Николай Н.

Биографична речник. 2000.