Биографична речник

Коледа Иван Александрович

Коледа Иван Александрович е ... Какво е Коледа Иван Александрович?
Коледа (Иван Александрович, 1849 - 76) - писател, служител на различни вестници. Завършва курса в университета в Санкт Петербург. Поставя се в различни публикации, публицистични и критични есета и статии за популярно четене, отчасти под псевдонима Iv. Lukinskiy. Автор, предизвика много шум памфлет "Литературно спад GG Antonovich Жуковски." (Санкт Петербург, 1869 г., отговор на атаките на MA Antonovich и YG Жуковски срещу Некрасов).

Биографски речник. 2000.