Биографична речник

Коледа Джон Гаврилович

Коледа Джон Гаврилович е ... Какво е Коледа Джон Гаврилович?
Коледа (Йоан Гаврилович) - писател, Fr, професор по теология в Института по технологии, възпитаник на Санкт Петербург. теологична академия. Неговата основна творба "Книгата на Естер в текстовете на еврейските мастерийски, гръцки, древни латински и славянски" (Санкт Петербург, 1885, магистърска теза).

Биографски речник. 2000.