Биографична речник

Коледа Николай Павлович

Коледа Николай Павлович - един ... Какво е Коледа Николай Павлович?
Коледа (Николай Павлович 1840 г. - 82) - писател, учител и професор на Санкт Петербург Духовната академия. Неговите съчинения: "О, хора на древността" (магистърска теза), "История на апологетика и модерна обстановка", "Стари и нови вероизповедания, Щраус", "Антихрист, Ренан", "материализъм, погледнато от християнска гледна точка", "Религия Схващанията на Шелинг "и т.н. са поставени в" християнското четене ". След смъртта му бяха изнесени лекциите си: "Курсът на основната теология или християнската апологетика". В "Църковни новини" от 1872 г. се намират неговите "Проучвания на чуждестранния църковен живот".

Биографски речник. 2000.