Христовото е ... Какви са Христовите?
Hristovskie - благородни Имоти: 1) записва в IV части на генеалогичните книги провинции Таврически и Санкт Петербург, от гръцки произход, водещ началото на Христодулос на Павел, който се установява в Таврически през втората половина на XVIII век. Гербът е включен в Част I на Ермитажа; 2) записва в VI на родословие книгата на провинция Киев и възходящо до втората половина на XVII век, и 3) два вида по-скорошен произход, регистрирани в част II на генеалогичните книги на Санкт Петербург и Новгород провинцията.

Биографски речник. 2000.