Биографична речник

Чжагаев Лев

Чугаев Лев Александрович е ... Какво е Чугаев Лев Александрович?
Чугаев (лев Александрович) - химик и бактериолог (роден през 1873 г.); изучаван в 1-ви Московски кадетски корпус, където завършва курса през 1889 г. Средното образование завърши през следващата година в iV на московския гимназия. Получил е висше образование в Московския университет в Факултета по природа на Факултета по физика и математика, който завършва през 1895 г. От 1903 до 1904 той е бил асистент на проектанта в бактериологичния институт в Московския университет, където отговаря за химическата лаборатория на института. От 1904 г. е професор в Техническото училище в Имперски Москва, а от 1900 г. е доцент на Московския университет. През 1903 г. защитава магистърската си дисертация под заглавието "Изследвания в областта на терпени и камфор", а през 1906 г. дисертацията му "Проучвания в областта на сложните съединения". Към днешна дата (март 1907 г.) е публикувал над 50 статии и индивидуални разработки по различни теми от областта на химията и бактериологията. Основните теми на научните изследвания бяха: а) оптичната активност на органичните съединения, б) химията на терпени и камфор, и с) комплексни съединения.

Биографски речник. 2000.