Биографична речник

Chugunov Андрей К.

Chugunov Андрей К. - това ... Какво Chugunov Андрей К.?
Чугунов (Андрей Кирилович, 1827 - 1898) - технолог. След като се дипломира от университета в Казан през 1854 г., Чарлз положили изпит за магистърска степен в областта на технологиите и се присъедини към кабинета на Главна дирекция на Западен Сибир. През 1857 г. г-н. Се премества в Казанския университет като помощник в отдела по технологии и до 1886 г. е професор в същия отдел. Въвели. "Сегашното състояние на въпроса за храненето на растенията" ( "Записки на Казан икономическо общество", 1851), "На sveklovarenii" (1855), "Проучване sveklovarennogo производството и текущото състояние на това в Русия" (Казан, 1856), "Исторически Скица на правителството мерки за развитието на селското стопанство в Русия "(Казан, 1858). В допълнение, Ч. Основана през 1868 г. в Казан, "Казанската фондова борса".

Биографски речник. 2000.