Биографична речник

Chuykevich Петър А.

Chuykevich Петър А. - на ... Какво е Chuykevich Пьотър Андреевич?
Chuykevich (Петър А.) - писател и преводач; отпечатано: "човешкото познание" (от френски, Санкт Петербург, 1806); "подвизите на казаците в Прусия" (Санкт Петербург, 1810); "Стратегически съображения за първите действия на руснаците отвъд Дунава през 1810 г." (Санкт Петербург), "Дискурс за войната от 1812 г." (Санкт Петербург, 1813); "Убийството на Наполеон Индия 1812" (Санкт Петербург, 1813; 2-ро издание, под заглавието: "творения на Наполеон в продължение на кампанията от 1812 г., а другият", Санкт Петербург, 1814) ,

Биографски речник. 2000.