Биографична речник

Chukhnin Грегъри П.

Chukhnin Грегъри Павлович - един ... Какво е Chukhnin Грегъри Павлович?
Chukhnin (Gregory Павлович) - руски администратор и моряк, е роден през 1848. От 1902 до 1904 г. е ръководител на Николаевската морска академия; през април 1904 г. е назначен за командир на Черноморския флот и пристанищата на Черно море. Неуспешен опит за живота му го накара да се заобиколи със специална защита. Въпреки това, на 28 юни 1906 г. той е бил убит от някои моряци, които успяват да избягат.

Биографски речник. 2000.