Биографична речник

Чурилов Михаил Петрович

Чурилов Михаил Петрович е ... Какво е Чурилов Михаил Петрович?
Чурилов (Михаил Петрович, 1854 - 1878) - писател. Той получава образование в университетите в Харков и Петербург във Факултета по физика и математика. Той е изучавал статистика в чужбина, главно в Париж, където редица негови статии са били поставени в специални органи, които привличат вниманието на френски учени към него. От тези произведения е особено известно есе "За причините за дегенерация на човешката раса". Той е служител на "Словото" (1877 - 1878), където е поставена неговата забележителна статия "От историческото значение на военния подбор". П. В. Б.

Биографски речник. 2000.