Churmantevy - това ... Какво Churmantevy?
Churmantevy - древен благородно семейство, което води от началото на татарски благородник Ardaleya Vasilyevich и гл записан в част от родословна книга на провинция Тамбов.

Биографски речник. 2000.