Tsiddim - това ... Какво Tsiddim?
Цидим (странични, странични) (Невил 19:35) - аналогови. Адам, добре.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.