Пура е ... Какво е пура?
Цигор (малка, незначителна) (Naval 15: 54) - аналог. Afeka.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.