Tsilhert - това ... Какво Tsilhert?
Tsilhert (Ото август-Херман Zilchert, 1812-1848) - MD, щатни професор по теоретична хирургия, oftalmiatrii и офталмология в университета в Санкт Владимир. След приключване на Медицинския факултет на Университета в Dorpat (1843) той е бил там през 1846 година като асистент дисектор в анатомичен театъра, в 1844-1846 той изнесе в университета в Dorpat същото като асистент, а през 1846 година, след като получи степен Доктор по медицина, назначен за професор в Киев, където починал 2 години по-късно от коремен тиф. Публикувана: "Methodorum cystotomiae в мори vulgatissimarum, praesertim sectionis билатералис на Дюпюитрен propositae et proctoysttomiae dijudicandarum experimentum" (Derpt, 1843) и "De externis remediis, рекламата sanguinis в lingna prafluvia sistenda, adhibendis" (IB, 1846 г.).

Биографски речник. 2000.