Биографична речник

Clark Дмитрий V.

Clark Дмитрий Vasilyevich - един ... Какво е Кларк Дмитрий Vasilyevich?
Кларк (Дмитрий Vasilyevich) - шахматист, починал през 1886 г. Той се радва на огромна популярност в Русия и в чужбина, като композитор на шахматни задачи. Бил е инженер по минната промишленост и служил в Сибир, в Барнаул.

Биографски речник. 2000.