Биографична речник

Климент (роден Петър Mozharov)

Климент (роден Петър Mozharov) - това е ... Какво е Климент (роден Петър Mozharov)?
Клемент, в света, Петър Mojarov - архимандрит, проповедникът (който почина през 1863 г.), Магистър на Св. Петербургска богословска академия Публикувано: "Сборник с няколко думи" (Санкт Петербург, 1838) и "Година в новия Йерусалим или колекция от инструкции, М., 1856 г.".

Биографски речник. 2000.