Капитан - капитан ... Какво?
tysyachenach'alnik - най-висш командир от народа на Израел, ръководител на племето, клана ( например , NRC Num 1: 16, а ... 10. 4). ( виж съд)

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.