Съвестта е ... Какво е съвестта?
s'ovest - морално чувство, съзнание и разбиране на човешката душа на собствените си действия и мотиви (Римляни 2: 15.). Съвестта не е гласът на Бога, както някои мислят. човешката съвест е отношението му към знаеше Божиите закони, и то може да се запише и злото (1 Тимотей 4 :. 2; Евреи 10: 22.), и хората трябва да положи усилия, за да ги поддържат чисти (1 Петрово 3: 16, 21.). Думата "съвест" не се намира в Стария Завет.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.