Отварящото устройство е ... Какво е отварящото устройство?
soshn'ik (1 Samuel 13 :. 20) - нож, на върха на остър плуга.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.