Съдът е ... Какво е съдът?
- не е само пробен съдебни спорове (Второзаконие 19: 17.), но разглеждането на всички спорове, законодателството в широк смисъл, посоката на целия народ на Израел живее (Вт 1: 15-16, Вт. 16: 18). Съдия - означава да се управлява, директно (Захария 3: 7.).