Долина съд - това е ... Какво е долината на съда?
sud'a dol'ina (Йоил 3 :. 14) - cm (Йоил 3 14)... Йосафат Valley, Valley.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.