Създанието е ... Какво е създание?
(сега неочаквана и неразбираема дума) (Марк 16: 15, Римляни 8: 19-22, 39, 2 Кор. 5: 17, Галатяни 6:15, Колосяни 1: 15, 23, Ев.4: 13, Изход 8: 9) - (всички) сътворения (вж.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.