Токът е ... Какво е поток?
потокът (2 Тимотей 4: 7) други преводи: курс, поле ( срн. Деяния 20:24).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.