Тъмнината е ... Какво е тъмнината?
(Левит 26: 8, Чл.10: 36, Второзаконие 32:30, Второ 33: 2,17; Псалм 3: 7, Псалм 67: 18, Псалм 143: 13, Даниил 7: 10, Юда 1: 14, 1 Коринтяни 14: 19, Евреи 12: 22, Откровение 5: 11; 9: 16) е много голямо число или число, равно на 10 000 ( вж. Решение 20: 10).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.