Финикия - един ... Какво е Финикия?
F'inik (Деяния 27 :. 12) - пристанището и пристанище на южния крайбрежието на Крит (сегашното име Лутро).

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.