Дата дърво
Финиково дърво (Ex 15: 27) дата палма (вижте) < > > виж ). Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.