Смъртта е ... Какво е смъртта?
- прекратяването или отсъствието на живот, отделянето на душата от тялото. Смъртта не е била създадена от Бога. Създаден човек (Адам) прекрасно, само Бог го предупреди, че ще умре, ако той не се подчинява, ще се отклони от Божиите заповеди, Бог ще си тръг