Втор. 20: 15 е ... Какво е Второ. 20: 15?
Така да правиш с всички градове далеч от теб, които не са от [числото] на градовете на тези нации. Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.