Втор. 20: 16 е ... Какво е Второ. 20: 16?
И в градовете на тези народи, които Господ твоят Бог ти дава за наследство, Не оставяйте душата жива, <Библията>. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.