Втор. 23: 9 е ... Какво е Второ. 23: 9?
Когато отиваш на война против неприятелите си, пази се от зло.

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.