Втор. 24: 10 е ... Какво е Второ. 24: 10?
Ако дадеш нещо на ближния си, не отивай при него в за да вземе обещанието си, <Библията>. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.