Втор. 13: 2 е ... Какво е Второ. 13: 2?
и изпълнени знака или чудото на което той ти говори, и да кажа, освен: "Да идем след други богове, които не знаеш и да им служим", -Ier. 14: 14

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.