Разликата е ... Каква е разликата?

РАЗЛИКА -i; Добре. 1. на различни (1 цифра); разлика. Р. вярвания, възгледи. Открийте реката. в подходите към историческите факти. // Разлика между две сравнени количества в цифров израз. Р. височини над морското равнище. Р. температури. Р. нивата на водата. Р. възраст. 2. Мат. Резултатът от изваждането. Р. две числа. 3. Специално. Разнообразие от неща. Минерални разлики. Р. фелдшпат. ◊ Различни разлики; Различна разлика. Най-разнообразните обекти, феномени; всякакви неща. Тълкувайте разликите. Мисля за различни различия. * * * разликата в резултата от изваждането. * * * РАЗЛИКА, резултат от изваждането.

Енциклопедичен речник. 2009.