Мечта е ... Какво е сън?
мечтата е понякога откровение за Бога и затова в древни времена голямо значение се придава на мечтите (Римляни 33: 14-18). Но сънищата са най-ниската степен на откровение (Числа 12: 6-8) и често са били малтретирани от лъжепророци (Еремия 23:28). Сега Бог говори в Неговия Син Исус Христос (Евреи 1: 2). ( вижте виждане)

Библията. Стари и нови завещания. Синодален превод. Библейската енциклопедия. , Арх. Никифор. 1891.