Биографична речник

Dinink Николай Я.

Dinink Николай Yakovlevich - е ... Какво е Dinink Никола Ya?
Dinink, Николас Ya -. изследовател Кавказ завършва курс в Московския университет през 1877 г., публикувана в "Природа" на списанието е първата му статия "Планините и каньони на север. запад Кавказ "; зад нея последва поредица от статии (по зоология, география, геология, лов) в различни периодични издания по-големи произведения :." модерните и древните ледниците на Кавказ "(" Записки на кавказки Департамента на руския императорски географско общество ", книга. XIV, в брой 1) и "зверове на Кавказ" (два въпроса . Същото издание) Този речник Dinink сътрудничи в отдела по география

Биографична речник 2000

.. <- 1 ->