Биографична речник

Elpidinsky Яков Semenovich

Elpidinsky Яков Semenovich - това ... Какво Elpidinsky Яков Semenovich?
Elpidinsky Яков Semenovich - писател (роден през 1858 г.) , възпитаник на Петербург духовна академия Св основната му работа: "Религиозна и морален облик Плутарх Heroneyskogo" (Санкт Петербург, 1893), "Библията история" (част I и II, в Санкт Петербург, 1895, 4-то издание, аз на част. Петрозаводск, 1907; 3-то издание, II част - IB, 1902), "Кирил и Mefodii Разпалители славянски" (Petrozavods. , 1885), "The общата история на Църквата" (Издание I и II, в Санкт Петербург, 1912 г.). В "Olonets Епархийския вестник" (1898) Elpidinsky публикува поредица от статии и документи, свързани с църковната история Olonets регион. > Биографичен речник 2000.