Папратите са ... Какви са папратите?

ФЕРГАЛ-ЦВЯТ -s; пл. Ботан. = Фернати. * * * папрат секция на по-високи безсеменни растения. Тревни и водни растения, тревисти или тревисти. На листата (предимно от долната страна) има групи спорангии - Sorus. Около 12 хиляди вида (300 рода), по целия свят. Много декоративен, някои от тях са годни за консумация (например, младите филизи athyrium, един вид папрат), други лекарства (например, мъжка папрат), някои от тях са отровни. Съвременните подобни на папрати са известни от Carboniferous. * * * SPINAL COLONELS, отделение на по-високи безсеменни растения. Тревни и водни растения, тревисти или тревисти. На листата (предимно от долната страна) има групи спорангии - Sorus. Прибл. 12 хиляди вида (300 рода), по целия свят. Много от тях са декоративни, някои са годни за консумация (напр. Млади филизи на номад, един от орелците), други медицински (например папрат мъжки), някои от които са отровни. Съвременните подобни на папрати са известни от Carboniferous.

Енциклопедичен речник. 2009.