Фертилността е ... Какво е плодородието?

плодородието на сексуалната продуктивност на женските животни. Плодовитостта в различните групи животни е много различна. При бозайници, плодовитостта варира от 1-2 кубчета (често не всяка година) до 10-15 (обикновено няколко пъти годишно). Някои насекоми отлагат до няколко стотин хиляди яйца, лунната риба - до 300 милиона яйца. Увеличаването на плодородието на селскостопанските животни е един от основните проблеми на животновъдството. * * * ФЕРТИЛИТНА ФОСТИВНОСТ, сексуална продуктивност на женски животни. Плодовитостта в различните групи животни е много различна. При бозайниците плодовитостта варира от 1-2 млади (често не всяка година) до 10-15 (обикновено няколко пъти в годината). Някои насекоми отлагат до няколко стотин хиляди яйца, лунната риба - до 300 милиона яйца. Увеличаването на плодородието на селскостопанските животни е един от основните проблеми на животновъдството.

Енциклопедичен речник. 2009.